Tilpasning til forandring er nøkkelen til suksess

By | 2018-01-25T21:15:05+00:00 January 25th, 2018|Bemanning og rekruttering, Bemanningsbransjen, Kunder, NHO Service|

Verto er sertifisert gjennom den nye ordningen “Revidert Arbeidsgiver”. Fra venstre: Kåre Hansen, Gustav Pettersen, Lene Moen Karlsen og Henning Karlsen.

E

tter snart 8 år har Verto blitt et etablert bemanningsbyrå med stadig økende nettverk og kundemasse.

– Kundeporteføljen vår har økt jevnt og trutt siden oppstart, og vi går spennende tider i møte, sier Henning Karlsen, adm dir i Verto Norge AS.

Kvalitet og styrke som arbeidsgiver

Siden oppstart har Verto bygd opp en stor kandidatbase og kundeporteføljen øker stadig.

– Vi har bygd opp firmaet på egenhånd, uten økonomisk hjelp fra banker eller investorer. Vi har tatt smarte valg og hatt fokus på kvalitet og profesjonalitet, sier Karlsen.

Nylig besluttet NHO Service at ordningen ”Revidert Arbeidsgiver (RA)” skal bli obligatorisk for medlemskap. Verto er medlem av NHO service og ser helt klart verdien av sertifiseringen RA.

-Dette er en kostbar og omfattende prosess med ekstern revisjon av våre rutiner og praksis, men det er et viktig kvalitetsstempel for oss som arbeidsgiver. Dette gir oss et konkurransefortrinn og styrker seriøse bemanningsbyråer som Verto, sier Karlsen som mottok sertifiseringen forrige uke.

Tilpasning og suksess

Karlsen forteller at flere større aktører har tatt kontakt for samarbeid eller interesse for å kunne overta Vertos nettverk og portefølje.

-Vi jobber for tiden med ulike alternativ for å nå nye markeder og utvikle oss som bedrift, forteller Karlsen.

Det har skjedd store forandringer i næringslivet de siste årene, og arbeidsmarkedet ser annerledes ut nå enn for bare få år siden.

– Jeg mener tilpasning til forandring er nøkkelen til suksess. Bedrifter må være framsynte, men likevel ha evnen til å snu raskt ved uforutsette endringer i markedet, sier Karlsen.

Trender i arbeidsmarkedet

Med hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre er naturlig nok hovedvekten av kunder fra Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men kundene kommer fra ulike deler av landet.

Ofte kommer nye kunder gjennom anbefalinger fra eksiterende kunder.

– I 2012 åpnet vi avdelingskontor i Sandnes utenfor Stavanger. Siste årene har det vært stillere fra kunder i Stavanger-området på grunn av oljekrisen, men spesielt mot slutten av fjoråret har vi merket positive forandringer i arbeidsmarkedet, forteller Karlsen.

Usikre tider internasjonalt og i Norge har ført til at flere bedrifter har gjennomført betydelige bemanningskutt.

– På grunn av usikre tider ser vi en tendens til at flere bedrifter ønsker å ansette på prosjektbasis eller leie inn arbeidskraft. Jeg tror denne trenden vil vare fremover i arbeidsmarkedet, mener Karlsen.