Norge har et skrikende behov for håndverkere

By | 2019-02-27T14:20:37+00:00 February 27th, 2019|Bemanning og rekruttering, Tall og fakta, utdanning|

Unge som velger yrkesfag nå har gode jobbutsikter, ifølge Byggenæringens landsforening (BNL).

Vi trenger mange flere elektrikere, rørleggere, snekkere og andre håndverkere de neste årene. Hver fjerde bedrift i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser fersk undersøkelse fra BNL.

– 1. mars går fristen ut for landets 16-åringer for å velge studieretning. Byggenæringen er en bransje i spennende teknologisk utvikling som også skal bidra til å løse noen av fremtidens største globale utfordringer. Vi klarer ikke dette uten at flere ungdommer velger vår næring, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Næringen trenger spesielt fagarbeidere, men dersom man utdanner seg til et fag- eller svennebrev, finnes det også mange utviklingsmuligheter, om man ønsker å gå videre.

– Etter fullført fag eller svennebrev kan man jobbe som utøvende fagarbeider/ håndverker eller videreutdanne seg til blant annet ingeniør, fagskoleingeniør eller starte sin egen bedrift som mester, forteller Sandnes.

Ønsker flere jenter i byggenæringen

– Det er for få jenter i byggenæringen. Denne trenden ønsker vi å snu fordi vi vet at det finnes mange muligheter for alle i vår næring, og vi har ikke råd til bare å rekruttere halvparten av talentene, sier Sandnes.

Sandnes påpeker at en stor fordel ved å velge byggfag, er at man får man arbeidserfaring underveis i utdanningen, og man kvalifiserer seg for et yrke med stor etterspørsel. I tillegg er næringen i en spennende utvikling på grunn store trender som digitalisering og etterspørsel etter grønne løsninger.

 

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse “Byggenæringens fremtidsbarometer” blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene som blant annet kompetansebehov. I år svarer hele 42 prosent av bedriftene at de sliter med å få tak i fagarbeidere og 16 prosent med å få lærlinger.

Kilde: www.bnl.no