Feilansettelser dyrere enn du tror!

By | 2017-11-15T14:41:19+00:00 September 6th, 2015|Feilansettelser, Kunder, Rekrutteringsprosessen|

Å ansette feil person til ditt firma koster deg minst 500.000 kroner, ifølge en tidligere arbeidsmarkedsanalyse fra Proffice. I undersøkelsen svarte to av tre ledere at de har gjort feilansettelser.

Kostnader i en rekrutteringsprosess inkluderer for eksempel stillingsannonser, gjennomgang av innsendte søknader og besvarelse av disse og intervjurunder, der gjerne flere representanter fra bedriften er med. I tillegg blir det mange henvendelser fra søkere på e-post og telefon.

Fordel ved ekstern hjelp

Mange bedrifter velger å bruke ekstern hjelp til rekrutteringsprosessen.

– Vi opplever at bedrifter vil bli skjermet i den tidlige fasen av rekrutteringsprosessen. De ønsker å slippe ansvaret med annonsering, gjennomgang av kandidater, referansesjekker, 1. gangs intervju osv. Ofte vil våre kunder bli hentet inn i prosessen først når kvalifiserte kandidater er klare til å presenteres, sier Henning Karlsen, daglig leder i Verto.

Karlsen legger vekt på at rekrutteringsbyrået må ha en grundig kravspesifikasjon fra kunden før rekrutteringsprosessen settes i gang. For å finne den rette kandidaten må det tydeliggjøres hvilke behov og kriterier bedriften har.

Oppsummert er det først og fremst tre fordeler ved ekstern hjelp:

1.    TID

Ofte er kostnader ved en intern rekrutteringsprosess skjulte. Det er gjerne flere medarbeidere som er involvert i prosessen, og regner man deres timelønn og tidsbruk blir regnestykket stort. Ved å benytte seg av et rekrutteringsbyrå kan oppdragsgiveren være anonym til sent i prosessen, når kvalifiserte kandidater er klare til å presenteres.  Man sparer tid og kostnader på alt fra utforming av annonser, gjennomgang og besvarelse på søknader, henvendelser fra kandidater og tidlige intervjurunder.

2.    KVALITETSSIKRING

Innledende intervjurunder blir gjennomført av erfarne intervjuere hos rekrutteringsbyrået og aktuelle kandidater gjennomgår en grundig referansesjekk. Bemanningskonsulenter har erfaring med å lete etter egenskaper som er viktige å legge vekt på for å finne kvalifiserte kandidater, og å lete etter kvaliteter som er vesentlig for å passe inn hos den aktuelle bedriften.

3. NETTVERK

Et rekrutteringsbyrå har stort nettverk, og har muligheten til å finne kandidater utover de som søker direkte på den aktuelle stillingen.